Vesmír

space ship a

Spaceship

Obsahem Vesmírného programu NASIGA je:

  • Projektovaní vesmírných lodi na krátkou vzdálenost i pro intergalaktické cestováni a skok časem.
  • Projekt kosmické lodě / projekt výzkum-vývoj zahrnuje závažný problém výzkumů, tj. gravitace, zrychlování a náhlé zpomalování vesmírných plavidel / skok v časoprostoru /, tohle zapříčiňuje závažné problémy života lidí na vesmírné lodi. Pro tyto závažné problémy s gravitací na vesmírné lodi postačí jednoduché řešeni, tj. rozmístění antigravitačních brzdových tlumičů v celé lodi a vyřešení umístnění antigravitačního generátoru na vesmírné lodi
  • Vesmírná přeprava turistika
  • Vesmírná přeprava nákladní
  • Vesmírná přeprava osob
  • Vesmírné cestování, vzdálené galaxie, kontakty s civilizacemi, vesmírná poselství a poznáváni dávných civilizací
  • Expedice a hledání jiných možností života ve vesmíru

Připravován projekt NAUTILUS, projektování kosmických lodí, výstavba kosmické lodě s pohonem / jaderný, plazmový, hyperpohon, iontový pohon /