O nás

Společnost NASIGA / National Space Intergalactic Agency / byla založena z důvodu osamostatnění speciálních aktivit od společnosti SKYBERGTECH s.r.o. a zároveň rozšířením činností, které již překročily hranice programů firmy SKYBERGTECH.

Obě firmy úzce spolupracují a jsou celosvětovou špičkou v oblasti výzkumu a vývoje elektromagnetické a frekvenční technologie v oboru EMC a EMF, kvantové fyzice, vesmíru a vesmírné technologie, letectví, zdravotnictví, paranormálních a mutačních jevů, podvodního systémů ponorek a potápění, dále v oblasti výzkum-vývoj-výroba obranných a zbraňových systémů.
Vysoká míra byrokracie, obecně rozšířená nevědomost a úmyslné desinformace, které jsou různými skupinami a společnostmi uplatňovány v celosvětovém (globálním) měřítku, nás dovedly k tomu, abychom vyjevili pravdu a realitu současnosti, principy a technologie blízké budoucnosti
Od 2. světové války a doby studené války až do dnes různé společnosti, vlády a organizace pracovaly a pracují na speciálních projektech s investicemi přesahující miliardy dolarů, projektech přesahující i hranice lidského chápáni. NASIGA patří do těchto společností, které se podílí na vládních i soukromých projektech. K oblastem nosných projektů výzkum-vývoj-výroba a projektování patří.

NASIGA se zaměřila hlavně na výzkum-vývoj-výroba a projektování. Portfolio zahrnuje: přípravu projektu pro výrobu letadel, dronu, helikoptér, kosmických lodí a podmořských plavidel, projektování a výroba frekvenčních, impulzních, fazerových, rezonančních zbraní a generátorů, vysokofrekvenční tempest filtrů a jiných speciálních produktů.

V kostce shrnuto se společnost NASIGA zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a projektováním nejmodernějších technologií, které čekají lidstvo v blízké budoucnosti.

Závěrem bych chtěl upozornit návštěvníky našich stránek, že přicházejí do reality, nikoli do Science Fiction.

Vyspělé mocnosti jako je USA, RUSKO, IZRAEL, Čína či Japonsko přímo dotuje své specializované domácí firmy s miliardami dolaru pro výzkum-vývoj a výrobu nových technologii v oblasti vesmíru, vody, zbraní a biotechnologie. Bohužel naši politici a míra byrokracie u nás v Evropě neumožnuje dotovat, financovat firmy ale je spíše brzdí a likvidují.

„Nové technologie a blízká budoucnost je před námi, bohužel drzost vzdělanců, úředníků je úměrná jejich nevědomosti. Na všechno, čemu nerozumějí, se dívají svrchu. Vše brzdí nebo zakazují, na vše se jenom vymlouvají a hledají důvody proč NÉÉ, když přijdou problémy a katastrofy najednou se vše mění a okamžitě je vše možné, vše chtějí zachránit, jenom je už někdy pozdě“

Dr. István Lukáts, MD