Menu

5
Zavřít

O nás

Společnost NASIGA díky synergickému efektu je schopna expandovat unikátním způsobem. Umí propojovat vědění a filozofii starých mistrů a vědců s novými poznatky současného výzkumu, byznysu a managementu. Jednotlivá samostatná speciální oddělení firmy pracují také ve vzájemné součinnosti. Díky tomuto synergickému efektu dokážeme pohotově reagovat na specifika a řešit nejnáročnější přání zákazníku, rychle a efektivně. Aplikujeme výstupy vývoje a výzkumu specifických oblastí fyziky, astrofyziky a kvantové fyziky do skutečných projektů. Vysoká odbornost a zkušenosti našich pracovníků zaručují kvalitu prověřenou provozem v nejtvrdších podmínkách.

Společnost je rozdělena na více sekcí: Vesmír, Zbraně, Letectví a Výzkum a vývoj

Sekce vesmír se zaměřuje na vesmírné technologie, čerpající informace z minulosti a budoucnosti a dosud známých poznatků astrofyziky a kvantové fyziky a forenzní technologie. j. Tato sekce se zabývá projekty navazujícími na aplikovaný vývoj pohonů, projektovaní vesmírné lodě, výstavba vesmírné lodě, cestování vesmírem – a cestování v hyperprostoru. Výstupem má být nákladní i osobní přeprava a vesmírná turistika a expediční výpravy.

Sekce zbraně se specializuje na obranné a ochranné technologie, výzkum a vývoj zbraní s minimálním ničivým efektem a vysokou účinností zneškodnění/ paralyzace potřebného objektu, další část je zaměřena na dodávky zařízení a produktů do jaderných a armádních projektů, a jiných bezpečnostních a obraných složek, součástí dodávek jsou produkty, které jsou prověřené a schválené NBÚ po stupeň bezpečnosti důvěrné/tajné.

Sekce letectví se zaměřila hlavně na helikoptéry a letadla od nejnižších tříd po nejvyšší třídy, dodávky, nákup prodej součástek a servis, výcvik pilotů simulátor, a také dopravu a přepravu osob a nákladů, také lety formou zážitků.

Sekce výzkum a vývoj se zabývá strategickými projekty pro ostatní sekce, které čerpají poznatků v praktické konstrukci a výrobě. Zásadní / hlavní projekty jsou: vesmírné technologie (červí díra, hyperpohon, warp a jiné typy pohonů, konstrukce vesmírné lodi, výzkum magnetického pole včetně praktických zkoušek a měření, narušení časoprostoru. Neméně podstatnou částí výzkumu je oblast paranormálních jevů, využívání schopností mentální sféry, telepatie, léčení, genetická mutace, a jiné. Veškeré poznatky doplňují výzkum vesmírných technologií a technologie blízké buducnost (jako skok v čase, teleportace, antihmota, červí díra, …… atd.)

Závěrem chtěl bych poprosit každého o shovívavost nebo o prominutí následujících upřímných slov… musím však upozornit lidi, firmy, organizace, armádu, vědců, obchodníků, byznysmenů, kteří našemu konceptu nerozumí, ať naše stránky přeskočí.

Řečeno v kostce o vyzařování tolik: propukne-li problém v oblasti EMC a EMF nebo se převalí vlna záření, která bude pro přežití lidstva nebezpečná, pak všem, kteří i když budou mít peníze, miliony a miliardy, jejich peníze ani jim a nikomu nepomohou. My v NASIGA jsme však připraveni (na záření a jiné nebezpečí, která mohou náš život na zemi ovlivnit nebo vyhubit). Na zamyšlenou pak je, zda byste mohli a chtěli podpořit celý projekt nějakou částkou. Je to na Vaše zvážení, pokud se rozhodnete ano, je to pro Vás plus, pokud ne, pak s penězi, které máte jen „shoříte“, nebo budete jenom platit tvrdě za jakoukoli možnost záchrany, to již bude pozdě. Proto Vás nyní seznamuji s naší společností, abyste přispěli finančně do přípravy výstavby kosmické lodě, která při problému je schopna převézt Vás i rodinu do bezpečí.

Měření a odladění elektromagnetické kompatibility je důležité z důvodu zdraví a bezpečí. Škodlivé nebo negativní vyzařování může zapříčinit rakovinové onemocnění a jiné zdravotní problémy.

Proto jsme Vás seznámili s EMC a EMF, co je pro lidstvo zapotřebí, možná záchrana a ochrana před všemi negativními vlivy záření ze země, z vesmíru i ze slunečního vyzařování, které ohrožují naši Zemi.

Proto byl vytvořen projekt NAUTILUS – stavba vesmírné lodě.

Veškeré informace v nadačním fondu