Menu

5
Zavřít

Úvod

Společnost NASIGA / National Space Intergalactic Agency / byla založena z důvodu osamostatnění speciálních aktivit od společnosti SKYBERGTECH s.r.o. a zároveň rozšířením činností, které již překročily hranice programů firmy SKYBERGTECH.

Obě firmy úzce spolupracují a jsou celosvětovou špičkou v oblasti výzkumu a vývoje elektromagnetické a frekvenční technologie v oboru EMC a EMF, kvantové fyzice, vesmír a vesmírné technologie, letectví, zdravotnictví, paranormálních a mutačních jevu, dále v oblasti výzkum-vývoj-výroba obranných a zbraňových systémů.

.. vysoká míra byrokracie, obecně rozšířená nevědomost a úmyslné desinformace, které jsou různými skupinami a společnostmi uplatňovány v celosvětovém (globálním) měřítku, nás dovedli k tomu, abychom vyjevili pravdu a realitu současnosti, principy a technologie blízké budoucnosti

Od 2. světové války a doby studene války až do dnes různé společnosti, vlády a organizace pracovali a pracují na speciálních projektech s investicemi přesahující miliardy dolarů, projektech přesahující i hranice lidského chápáni. NASIGA patří do těchto společností, které se podílí na vládních i soukromých projektech. K oblastem nosných projektů patří výzkum-vývoj-výroba, projektování, výstavba pohonů, projektování a výroba kosmických lodí a podmořských plavidel, projektování a výroba frekvenčních, impulzních, fazerových zbraní a generátorů, vysokofrekvenční tempest filtrů a jiných speciálních produktů.

V kostce shrnuto se společnost NASIGA zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a projektováním nejmodernějších technologií, které čekají lidstvo v blízké budoucnosti .

Závěrem chtěl bych upozornit návštěvníky našich stránek, že přicházejí do reality a ne do Science Fiction

„ Nové technologie a blízká budoucnost “

„Drzost vzdělanců je úměrná jejich nevědomosti. Na všechno čemu nerozumějí, se dívají svrchu.“

William Hazlitt

„Ne proto nevidíte, že nevidíte a nevěříte, že nevěříte, ale proto, že máte malou víru a NECHCETE a bojíte se vidět a věřit. „

Dr. Lukáts István