Zbraně

image_2021_01_18T19_22_29_685Z

ELMAG gun

Tactical vehicle

Obsahem Zbrojního programu NASIGA jsou:

  • Výzkum-Vývoj, projektovaní krátkých a dlouhých zbraní a zbrani montované na vozidlech, tanku, helikoptér, letadel a ponorek
  • prodej zbraní, impulzní, frekvenční, rezonanční, laserové, protonové, elektromagnetické
  • dodávky pro jadernou techniku a vojenský průmysl

Současnost, blízká budoucnost a budoucnost vzdálená přináší nové změny v našem živote. Nemůžeme stát a myslet na to že nějak bude, ale musíme se neustále přizpůsobovat. Vyspělá technologie a prolomená mlčenlivost nás nutí vyvíjet lepší a vyspělejší technologie v oblasti zbraní a obrany. Proto jsme se zaměřili na speciální zbraně blízké budoucnosti. Jsou to frekvenční zbraně vysoké a nízké frekvence, impulzní, fazerové zbraně nové generace, (které budou nahrazovat impulzní a laserové zbraně), rezonanční zbraně a generátory, vysokofrekvenční tempest filtry a jiné speciálních produkty.
Elektromagnetická zbraň či vysokofrekvenční zbraň jsou zbraně, které působí na cíl vyzařováním elektromagnetických vln. Vlnění vysokých radiových frekvencí poškozuje vše co zahrnuje elektroniku a mikrovlnové vlny mohou ovlivňovat mozkovou činnost lidí.

Elektromagnetické zbraně patří do kategorií (Non-Lethal Weapons) tj. Neletální zbraně, což jsou zbraně, které určitou dobu vyřadí z činnosti vybranou skupinu lidí, aniž by přímo ohrozily jejich životy, nebo mohou vyřadit z činnosti vybrané druhy vojenské policejní techniky, resp. znemožnit jim vést bojovou činnost nebo akce.

Rozděleni a katogérie NWL :
Do kategorije NLW - zbraní patří :

OPTICKÉ ZBRANĚ
SVĚTELNÉ ZBRANĚ
LASEROVÉ ZBRANĚ
VYSOKOFREKVENČNÍ ZBRANĚ
ZBRANĚ ELEKTROMAGNETICKÉHO IMPULZU
AKUSTICKÉ ZBRANĚ
BIOLOGICKÉ ZBRANĚ
CHEMICKÉ ZBRANĚ

Do KATEGORIZACE BOJE a VÁLKY patří :

PROSTŘEDKY ELEKTRONICKÉHO BOJE
PROSTŘEDKY NAVIGAČNÍ VÁLKY
PROSTŘEDKY INFORMAČNÍ VÁLKY
PROSTŘEDKY PSYCHOLOGICKÉ VÁLKY

Vysokofrekvenční zbraně vyzařují elektromagnetickou energii v části elektromagnetického spektra rádiových vln.

Proces působení vysokofrekvenčních zbraní na lidský organismus je možné rozdělit na energetický a informační. Z doby studené války, je nejvíce prozkoumáno tepelné působení silných toků vysokofrekvenční energie. Vysokofrekvenční elektromagnetické záření, v závislosti na nosném kmitočtu a výkonu, narušuje činnost mozku a centrální nervové soustavy a dočasně vyřazuje člověka z činnosti. Může způsobovat poruchy vnímání, únavu a ospalost nebo naopak neklid a stres, pocit hladu, žízně, teploty, chladu, bolesti, svědění a někdy i další vedlejší vjemy. Účinek je jedincem vnímán současně jako nesnesitelný bolestivý pocit intenzivních šumů a pískání, doprovázený úzkostí a nevolností v závislosti na konkrétních podmínkách a parametrech signálu.

Při projektu Rainbow-Filadelfský experiment, když byl využit proces působení vysoké magnetické a elektromagnetické frekvence, výše uvedené jevy byly na lidech pozorovány.

Všechny přímé i nepřímé účinky působení vysokofrekvenčních zbraní na lidský organismus, ale zatím nejsou známy, nebo jsou v přísném režimu utajení.
V oblasti medicíny o jejich naprosté neškodnosti není většina lékařů jednoznačně přesvědčena. V době války v Perském zálivu, kde prototypy těchto zbraní byly použité a testované vedou v souvislosti diagnóz lidí vedou k velkým pochybnostem, kde následky trvají buď jenom nějaký čas-dobu bez následků nebo vedou k trvalým doživotním následkům postižených lidi těmito zbraněmi. Jednou z možných příčin onemocnění vojáků mohlo být jejich vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření při průletech bojových letounů s aktivovanými rádiovými/radiolokačními rušiči nad vlastními vojsky. Zvláštních případech se někdy hovoří o efektu tzv. slyšitelnosti rádiového vysílání zasaženou osobou, který spočívá v tom, že lidé nacházející se v silném poli rozhlasového vysílače slyší tzv. "vnitřní hlasy a hudbu". Odborníci v oboru vysvětlují podstatu tohoto jevu tím, že někteří jedinci dokáží detekovat nosnou modulovanou frekvenci nelineárním vnitřním prostředím lidského organismu s následnou transformací na signály, vnímatelné sluchovým nervem. Druhotným následkem může být zcela zřetelné pískání v uších, doprovázené poruchami spánku, nechutenstvím a nadměrnou únavou, přetrvávající i několik dní, nebo poruchy vidění.

Další části jsou už zbraně nové generace / NEW GENERATION /, které budou nahrazovat staré zbraně na zbraně Fazerové / Phaser /.

Fázerové zbraně budu mít jiné parametry. S Jedním z parametrů bude výkon, který se bude udávat ve fyzikální veličině GJ / Gigajoule / o výkonu 300 až 1500 GJ. Tyto zbraně budou využívat jinou energii, než jsme byli doteď zvyklí, budou zahrnovat zdroj který bude mít energii získané z antihmoty.

Zbraně mají různé nastavitelné mody: Režim I – Zničení nepřítele (cíl zemře – tělo zmizí), Režim II – Zničení nepřítele (cíl zemře – tělo zůstane), Režim III – Zneschopnění (terč naživu – paralyzován)

Obrana-Ochrana:

Výzkum a vývoj energetického štítu, který má chránit útočníka před vnějšími vlivy.